A Z generáció


A Z generáció azokat a fiatalokat jelenti, akik 1995 és 2010 között születtek. Ők az első igazán globális és digitális nemzedék, akik már kisgyerekkoruktól kezdve használják az internetet, a közösségi médiát és a mobilhálózatokat. Számukra természetes az online és offline világ összemosódása, az információáramlás és az ingergazdag környezet. De milyen jellemzőkkel bírnak még ezek a fiatalok? Hogyan gondolkodnak, mit értékelnek, milyen nehézségekkel küzdenek?

Az egyéniség felmagasztalása
A Z generáció tagjai különösen nagyra értékelik az egyéniség kifejezését, az egyediséget. Nem véletlen, hogy az influenszerek korát éljük. Sokkal elfogadóbbak a mássággal szemben, nem szívesen aggatnak címkéket a másik emberre. Támogatják az önkifejezést és a különböző nézőpontokat. Nem egyetlen sztereotípián keresztül határozzák meg magukat, hanem folyamatosan keresik a valódi identitásukat és kísérleteznek önmagukkal. A Z generáció tagjainak jelmondata lehetne: „Szabadnak kell lennem, és önmagamnak.”

Virtuális közösséghez tartozás
A Z generáció radikálisan befogadó. Nem tesznek különbséget az online és fizikai világban meglévő barátságok között. Folyamatosan kapcsolódnak a legkülönbözőbb közösségi csoportokhoz, amit a mobiltechnológia lehetővé is tesz számukra. A Z generációt azért érdekli az online közösségek világa, mert lehetővé válik számukra, hogy az érdeklődési körükhöz tartozókkal kapcsolódjanak.

Hit a kommunikációban
A Z generáció hisz a párbeszéd erejében, a konfliktusok megoldhatóságában a kommunikáció által, és abban, hogy jobbá tehetik a világot. Radikálisan elfogadóak és toleránsak, nem szívesen ítélkeznek. Igazságkereső attitűd jellemzi őket, támogatják a véleménynyilvánítást, és nagy hangsúlyt fektetnek a szabadságra. Érzékenyek az emberi jogi kérdésekre. Hisznek abban, minden ember egyenlő.

Racionális döntéshozatal
A Z generáció jellemzően megfontoltan hoz döntést, analizálják a lehetőségeket és nem érzelemből cselekszenek. Hatalmas információtömeg áll a rendelkezésükre, amit igyekeznek szelektálni. Inkább realisták, mint idealisták.

Online függőség
Az állandó információáramlás és az online közösségi kapcsolódás impulzusfüggőséggé alakulhat, ami valóságvesztéshez vezethet. Benne felejthetik magukat a „mátrixban”. A Z generáció éppen ezért nehezen menedzseli a mindennapjait, ami a feladatok elhanyagolásában, a fizikai mozgás mellőzésében és alváshiányban nyilvánulhat meg.

Önértékelési problémák
A közösségi felületek gyakran kirakatként üzemelnek. Ott mindenki szépnek, boldognak, menőnek igyekszik mutatni magát. Ez nem valós elvárásokat támaszthat azokkal szemben, akik a legtöbb idejüket ezeken a felületeken töltik. Azt az üzenetet sugallja, hogy állandóan boldognak és tökéletesnek kell lenni, de ez lehetetlen, ami egyeseket könnyen depresszióba taszít.

Összegezve tehát elmondható, hogy a Z generáció egy rendkívül sokszínű és dinamikus nemzedék, akik nagy hatást gyakorolnak más emberekre is. A márkák számukra nem csak termékeket vagy szolgáltatásokat jelentenek, hanem értékrendet és identitást is. A Z generációs fiatalok nem fogyasztanak vakon vagy öncélúan; tudatosan választanak olyan márkákat vagy termékeket, amelyek tükrözik saját maguk önkifejezését és etikai megfontolásait.